Odwodnienia i drenaż

Kiedy należy wykonać drenaż opaskowy?

Gospodarka wodą

Zagadnienie gospodarki wodnej sprowadza się do dwóch podstawowych obszarów, które się wzajemnie nie wykluczają:

System odwodnienia budynku z wód opadowych składa się z systemu rur pełnych, które zbierają wodę z rynien i odprowadzają ją do zbiornika, studni, skrzynek rozsączających, rowu lub kanalizacji deszczowej.

Jeśli chodzi zaś o deszczówkę, która spływa powierzchniowo z nawierzchni utwardzonych takich jak np. kostka brukowa, rozwiązaniem będzie odwodnienie liniowe. Czyli montaż kratek, które powierzchniowo wyłapią spływającą wodę i zabezpieczą budynek czy garaż przed wodą napływającą powierzchniowo.

System odwodnienia gruntu zbudowany jest w oparaciu o drenaż opaskowy wykonany z rur drenarskich oraz kruszywa drenarskiego. System łączy się ze studniami by następnie odprowadzić wodę podobnie jak w przypadku odwodnienia budynku do zbiornika, studni, skrzynek rozsączającyh lub do kanalizacji deszczeowej.

Kiedy woda stanowi problem lub zagrożenie dla żywotności budynku?

Występuje co najmniej kilka sytuacji w których woda może stać się albo uporczywym problemem dla użytkowników budynku, albo wręcz być zagrożeniem dla jego żywotności. Dzieje się tak zazwyczaj z powodu:

Czasami się zdarza, że kilka z powyższych problemów może mieć miejsce jednocześnie. Niesie to za sobą następujące skutki:

Żeby uniknąć powyższych problemów można wykorzystać jedną z poniższych metod lub w niektórych przypadkach należy zastosować kilka z nich by skutecznie rozwiązać problem niechcianej wody:

Drenaż opaskowy rozwiązuje problem wód gruntowych i wód napływowych poniżej powierzchni gruntu. Ma za zadanie wychwycić i ściągnąć z terenu niechcianą wodę i odprowadzić ją z dala od budynku w taki sposób by woda nie stanowiła dla niego zagrożenia.

Odwodnienie liniowe natomiast warto zastosować w sytuacji kiedy woda zalega na powierzchni gruntu, lub spływa w kierunku budynku powierzchniowo.

W każdym z przypadków w którym będziemy mieli do czynienia z niejednorodnym gruntem lub gruntem nieprzepuszczalnym będzie konieczna częściowa wymiana gruntu, a w ekstremalnych przypadkach całkowita.

Kiedy należy wykonać drenaż opaskowy?

Drenaż należy wykonać zawsze, gdy poziom wód gruntowych jest wysoki. Prawidłowo wykonana instalacja drenarska, może z powodzeniem obniżyć wysokość wód gruntowych na całym terenie wokół budynku, a co najważniejsze odprowadzić wodę z dala od fundamentów i ścian piwnic.

Czasami, gdy grunt jest niejednolity, a w dodatku ukształtowanie terenu jest niekorzystne ( domy na zboczach lub w pobliżu skarp ) woda może przemieszczać się każdorazowo po deszczu w kierunku budynku. Wtedy należy połączyć rozwiązanie odwodnienia liniowego i drenażu opaskowego. Odwodnienie liniowe odprowadzi wodę spływającą powierzchniowo, a drenaż wyłapie wodę, która przemieszcza się pod powierzchnią gruntu.

Niestety we wszystkich powyższych sytuacjach zwykła hydroizolacja budynku może zwyczajnie nie wystarczyć.

Warto zastanowić się nad wykonaniem drenażu, który ochroni nasz budynek przed szkodliwym działaniem wody oraz umożliwi nam w pełni możliwość zagospodarowania przestrzeni wokół naszego domu już na początkowym etapie budowy.

Niestety bardzo często zdarza się, że nasi klienci kupują gotowe domy lub budynki od deweloperów lub prywatnych inwestorów, którzy z oszczędności nie inwestują w prawidłową gospodarkę wodą. Wtedy cały problem niechcianej wody zostaje przeniesiony na nabywcę domu.

Co zrobić gdy kupiliśmy gotowy budynek i natrafiamy na problem z wodą?

Niestety nie zawsze deweloperzy decydują się na zainwestowanie środków w prawidłową gospodarkę wody na terenie prowadzonej budowy. Jest to spowodowane czynnikami ekonomicznymi. Ten problem spada na nabywcę domu lub budynku. Zostawienie nie rozwiązanego problemu, może doprowadzić do uszkodzenia budynku, zawilgocenia fundamentów lub zalania piwnic. W mniej ekstremalnych sytuacjach możemy zwyczajnie zapomnieć o trawniku lub stabilnej nawierzchni przed domem.

Oczywiście nie ma sytuacji bez wyjścia. Możemy sobie poradzić z problemem wody na każdym etapie budowy oraz, gdy budynek już istnieje. Każda taka sytuacja wymaga indywidualnego podejścia do problemu i wizyty specjalisty celem zaprojektowania optymalnego rozwiązania.

Konsekwencje wysokich wód gruntowych i gruntów gliniastych

W wielu przypadkach, gdy mamy do czynienia z gruntami gliniastymi lub wysokim poziomem wód gruntowych, może dojść do wielu poważnych konsekwencji, jeśli w porę nie pomyślimy o wykonaniu drenażu opaskowego. Do najczęstszych problemów spowodowanych przez wodę należą:

System drenarski - działanieJak działa drenaż opaskowy?

Dobrze wykonany system drenarski obniża poziom wód gruntowych na całej powierzchni, na której zostanie zainstalowany. Systemy rur odprowadzają wodę od budynku i jego fundamentów do studni rewizyjnych które następnie łączy się ze studnią zbiorczą. Ze studni zbiorczej możemy odprowadzić wodę dalej na kilka sposobów:

Poniżej po krótce omówimy poszczególne rozwiązania.

SZCZELNY ZBIORNIK

Zbiornik należy wykonać każdorazowo, gdy nie ma możliwości innego rozwiązania lub gdy planuje się wykorzystanie wody deszczowej do podlewania roślinności. Zbiorniki stosujemy, gdy grunty są nieprzepuszczalne na dużej głębokości i nie ma możliwości rozsączenia wody w gruncie.

Zalety rozwiązania:

Wady:

ODPROWADZENIE WODY NA TERENY ZIELONE

Jeśli powierzchnia działki jest odpowiednio duża i grunty są przepuszczalne chociażby w pewnym zakresie, można odprowadzić wodę z okolic budynku na tereny zielone. Musi to być jednak odległość co najmniej 30 m od budynku oraz grunt powinien być ukształtowany w taki sposób by woda nie wracała w kierunku instalacji drenarskiej wokół budynku przez przesiąkanie gruntu.

Zalety rozwiązania:

Wady:

ODPROWADZENIE WODY DO ZBIORNIKA WODNEGO LUB ROWU

Jeśli niedaleko działki znajdują się zbiorniki z wodą można odprowadzić wodę deszczową do zbiornika. To samo dotyczy odprowadzenia wody do rowu. W zalężności od tego kto jest zarządcą zbiornika lub rowu należy postarać się o odpowiednie zgody, jednak zwykle nie stanowi to większego problemu.

Zalety rozwiązania:

Wady:

ODPROWADZENIE WODY DO KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Jest to jedno z prostrzych rozwiązań. Wodę odprowadzamy do istniejącej kanalizacji, która biegnie w drodze sąsiadującej z budynkiem.

Zalety rozwiązania:

Wady rozwiązania:

ODPROWADZENIE WODY DO SKRZYNEK ROZSĄCZAJĄCYCH

Skrzynki rozsączające lub studnie rozsączające są świetnym rozwiązaniem jeśli grunty są częściowo przepuszczalne. Odprowadza się wtedy wodę z dala od budynku i rozsącza powierzchniowo przez system skrzyń lub poprzez wykonanie studni rozsączającej.

Zalety rozwiązania:

Wady rozwiązania:

ODWODNIENIE LINIOWE

Odwodnienie liniowe pozwala na zagospodarowanie wody napływjącej powierzchniowo. Kratki wyłapują napływającą wodę, a następnie rynną jest ona odprowadzana dalej do systemu odwodnienia.

Odwodnienie liniowe zabiezpiecza nasz budynek przed wodą w miejscach, gdzie ukształtowanie terenu skieruje wodę opadową w jego stronę.

Szybki kontakt 22 308 08 05

Współpraca